Здійснення правосуддя тільки судом

 

Згідно зі ст. 124 Конституції України правосуддя здійснюється тільки судом. Вказаний принцип є формою реалізації принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову і включає наступне: правосудця у цивільних справах здійснює тільки суд. Правосуддя в цивільних справах підвідомче судам загальної юрисдикції та здійснюється лише цими судами у встановленому цивільним процесуальним законодавством порядку. Система судів загальної юрисдикції у відповідності до Конституції України будується на принципах територіальності та спеціалізації. Систему судів загальної юрисдикції складають: місцеві суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України. Єдність системи судів загальної юрисдикції забезпечується: насамперед, єдиними принципами організації та діяльності судів; єдиним статусом суддів; обов'язковістю для всіх судів правил судочинства, у нашому випадку - цивільного; обов'язковістю виконання на території України судових рішень.

Державні органи і посадові особи не вправі втручатися в компетенцію і вирішувати справи, віднесені до виняткового ведення суду. Згідно зі ст. 124 Конституції делегування функцій судів, а також присвоєння цих функцій іншими органами і посадовими особами не допускається.

Тільки суд загальної юрисдикції має право (і повинен) при розгляді та вирішенні цивільних справ застосовувати норми цивільного процесуального права та виносити у цивільній справі рішення іменем держави України. Справи, віднесені до відання судів загальної юрисдикції, можуть розглядатися й іншими органами: третейськими судами, комісіями з трудових спорів тощо, які, однак, правосуддям не є, та у своїй діяльності вони не вправі використовувати цивільну процесуальну форму для розгляду та вирішення справ, у тому числі виносити рішення ім'ям України. Крім того, якщо за законом спір може розглядатися декількома юри с дикційними органами, саме суд виносить остаточне рішення.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы