Принцип доступності судового захисту

 

Згідно зі ст. 8 Конституції України звернення в суд для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (ст. 55 Конституції України). Це право забезпечується реальною можливістю кожної зацікавленої особи звертатися у встановленому законом порядку в суд за захистом порушеного чи права, що заперечується, або охоронюваного законом інтересу (ст. 3 ЦПК України) і широкою можливістю використовувати широкий спектр процесуальних засобів для активної процесуальної діяльності. При цьому відмова від права на звертання до суду є недійсною (ст. 3 ЦПК України).

Реалізація принципу доступності забезпечується наступним:

  • - можливістю кожної особи звернутися за судовим захистом у відповідний компетентний суд. Відмова у відкритті провадження у справі можлива тільки у випадках, передбачених законом (ст. 122 ЦПК України);
  • - наявністю у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, широких процесуальних прав і покладанням на суд обов'язку сприяти в їхній реалізації (ст. ст. 10,27,31 ЦПК України й ін.);
  • - наявністю вичерпного переліку підстав зупинити, закрити провадження у справі або залишити заяву без розгляду (ст.ст. 201, 202,205, 207 ЦПК України);
  • - судові витрати, пов'язані з розглядом справи в суді, незначні, а по деяких категоріях справ зовсім відсутні (Закон України "Про судовий збір");
  • - можливістю апеляційного і касаційного оскарження судових рішень.

У сучасних умовах варто мати на увазі визначені міжнародні стандарти доступності правосуддя, наприклад, відбиті в резолюціях і рекомендаціях Ради Європи, ряді інших міжнародно-правових документів.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы