Заміна неналежного відповідача. залучення співвідповідачів

 

Звертаючись до суду, особа в позовній заяві повинна зазначити сторони: позивача і відповідача. Тобто позивач повинен легітимувати себе і відповідача як суб'єктів спору, що буде предметом судового розгляду.

Під час відкриття провадження у справі для суду достатньо, що як відповідача визнано особу, яка за твердженням позивача, є носієм спірного обов'язку.

Суд не вправі відмовити в прийнятті позовної заяви з мотивів пред'явлення позову не до тієї особи, яка має відповідати за позовом. Однак у ході розгляду цивільної справи може виявитися, що позов пред'явлено не до тієї особи, яка повинна відповідати за пред'явленою до неї вимогою. Інакше кажучи, відповідач визнається неналежним. Причини такої ситуації різноманітні: помилка у правовій кваліфікації суб'єктного складу матеріальних правовідносин; суб'єктивне переконання позивача щодо відповідача як зобов'язаної особи; незнання закону, в якому міститься пряма вказівка на відповідача (відповідачів) тощо.

Таким чином, неналежний відповідач - це особа, яка була притягнута до процесу як відповідач, відносно якої за матеріалами справи було виявлено, що вона не є зобов'язаною особою за позовною вимогою.

Заміна неналежного відповідача є процесуальним інститутом і регулюється ст. 33 ЦПК, згідно з якою суд за клопотанням позивача, не припиняючи розгляду справи, замінює первісного відповідача за позовом або залучає до участі у справі іншу особу як співвідповідача.

Для правильного вирішення питання щодо визнання відповідача неналежним недостатньо встановити відсутність у нього обов'язку відповідати за даним позовом. Установлення цієї умови - підстава для ухвалення судового рішення про відмову в позові. Щоб визнати відповідача неналежним, крім названої умови, суд повинен мати дані про те, що обов'язок відповідати за позовом покладений на іншу особу. Про неналежного відповідача можна говорити тільки в тому випадку, коли суд може вказати особу, що повинна виконати вимогу позивача, - належного відповідача.

Діюче цивільне процесуальне законодавство передбачає лише заміну неналежного відповідача. Якщо в процесі розгляду спільної справи буде виявлено, що позов пред'явлено не тією особою, якій належить право вимоги, суд повинен відмовити такому позивачу в задоволенні позову.

Заміна неналежного відповідача належним можлива при дотриманні процесуальних умов і порядку заміни:

  • 1) заміна неналежного відповідача належним здійснюється протягом усього часу розгляду справи лише в суді першої інстанції;
  • 2) встановлено відсутність у відповідача обов'язку відповідати за позовними вимогами;
  • 3) встановлено, що обов'язок відповідати покладено на іншу особу;
  • 4) заміна неналежного відповідача здійснюється лише за клопотанням позивача;
  • 5) при відсутності клопотання позивача про заміну неналежного відповідача суд за власною ініціативою залучає іншу особу як співвідповідача;
  • 6) після заміни неналежного відповідача або залучення до участі у справі співвідповідача справа за клопотанням нового відповідача або залученого співвідповідача розглядається спочатку;
  • 7) заміна неналежного відповідача або залучення співвідповідача оформлюється ухвалою суду.

Отже, в залежності від волевиявлення позивача щодо заміни неналежного відповідача належним можливі два варіанти:

  • - при наявності згоди позивача на заміну неналежного відповідача суд здійснює його заміну на іншого відповідача (належного);
  • - при відсутності згоди позивача на заміну неналежного відповідача суд залучає особу до участі у справі як співвідповідача.
Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы