Забезпечення доказів

 

Під час попереднього судового засідання згідно з положеннями ст. 133 ЦПК за заявою особи, яка бере участь у справі, суд може вирішити питання про забезпечення доказів, якщо для цієї особи подання потрібних доказів є неможливим або в неї є труднощі у поданні цих доказів.

Забезпечення доказів не слід плутати із витребуванням доказів. Зазначені процесуальні інститути відрізняються за низкою ознак. По-перше, підставою витребування доказів є лише наявність складнощів щодо отримання доказів, а підставою для забезпечення - обставини, які свідчать про те, що подання потрібних доказів може стати неможливим або ускладненим у майбутньому. По-друге, витребування доказів можливе лише по конкретній справі після відкриття провадження у ній, забезпечення доказів можливе також і до подання позовної заяви (ч. 3, 4 ст. 133 ЦПК). По-третє, витребування доказів може бути лише щодо як правило, письмових доказів, а інколи і щодо речових, а способами забезпечення доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням. По-четверте, відповідно до змін, внесених до ч. 1 ст. 133 ЦПК Законом України "Про судовий збір" від 08.07.2011 р., до клопотання про забезпечення доказів додається документ про сплату судового збору, розмір якого відповідно до п. 13 ч. 2 ст. 4 зазначеного Закону складає 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, у якому відповідна заява подається до суду.

Процесуальний закон не обмежує коло доказів, які можуть бути забезпечені судом, і здійснення процесуальних дій щодо забезпечення доказів. Крім передбачених ч. 2 ст. 133 ЦПК способів забезпечення (допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням) суд залежно від предмета позову може застосувати й інші способи (одержати пояснення сторони, які вона дає як свідок, заборонити дії, внаслідок яких знищуються докази, вилучити на час розгляду справи докази тощо). У заяві про забезпечення доказів повинні бути зазначені всі відомості, визначені ч. 1 ст. 134 ЦПК, а в разі невідповідності заяви цим вимогам або несплати судового збору застосовуються наслідки, встановлені ч. 1 і 2 ст. 121 ЦПК, зокрема, така заява залишається без руху із наданням особі строку до п'яти днів для усунення виявлених недоліків. Заява про забезпечення доказів у разі її прийняття розглядається судом протягом п'яти днів з дня її надходження з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, однак їх явка не є обов'язковою. Питання про забезпечення доказів вирішується ухвалою.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы