Вжиття заходів забезпечення позову

 

Проводячи попереднє судове засідання, а також у період підготовки справи до судового розгляду суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, вправі вжити заходів забезпечення позову, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду. При вжитті заходів забезпечення позову суд керується положеннями ст. 151-155 ЦПК з урахуванням роз'яснень, даних у постанові Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову" від 22.12.2006 р. № 9.

Після закінчення проведення судом підготовчих дій, зазначених у ч. 6 ст. 130 ЦПК, суд відповідно до ст. 156 ЦПК поставляє ухвалу про призначення справи до розгляду, у якій зазнає які конкретно підготовчі дії ним проведені, і встановлює дату розгляду справи, яка не може перевищувати семи днів після закінчення підготовки справи до судового розгляду.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы