Оголошення перерви в судовому розгляді. Відкладення розгляду цивільної справи

 

Оголошення перерви в судовому розгляді - це процесуальна дія суду стосовно перенесення часу продовження судового засідання на інший чітко визначений час.

У судовому розгляді можуть оголошуватися технічні перерви та перерви, які мають процесуальний характер. Технічні перерви оголошуються для відпочинку суду та учасників цивільного процесу в обідню перерву, нічний, позаробочий час, святкові та вихідні дні. Перерви процесуального характеру мають місце через виникнення обставин, які безпосередньо впливають на розвиток цивільного процесу у справі.

Окремими цивільними процесуальними нормами визначено необхідність оголошення перерв у таких випадках:

 • - видалення перекладача із залу судового засідання за порушення порядку підчас судового засідання або невиконання розпоряджень головуючого (ч. 2 ст. 92 ЦПК України);
 • - неможливості продовження розгляду справи у зв'язку з необхідністю подання доказів (ст. 191 ЦПК України);
 • - неможливості вчинення необхідних процесуальних дій у даному судовому засіданні, у тому числі у ході поновленого розгляду справи (ч. 4 ст. 195 ЦПК України);
 • - необхідності вирішення судом питання про притягнення до адміністративної відповідальності за неповагу до суду (ч. 3 ст. 162 ЦПК України).

Підстави для оголошення перерви чітко не визначені і за загальним правилом таке повноваження суду визначене як дискреційне, тобто використовується судом за власним розсудом, виходячи із обставин конкретної цивільної справи (ч. 3 ст. 159 ЦПК України), зокрема для ознайомлення з поданими доказами, проведення переговорів.

Тривалість перерви визначається судом відповідно до обставин справи, що її викликали і може визначатися хвилинами, годинами, днями. Питання про оголошення перерви може ставити учасники цивільного процесу, а також може бути ініційовано судом з урахуванням обставин справи.

Оголошення перерви у судовому засіданні не впливає на розвиток цивільного процесу по справі, оскільки наступне судове засідання не розпочинається спочатку, а продовжується з того етапу судового засідання, на якому було оголошено перерву.

Відкладення розгляду цивільної справи - це процесуальна дія суду стосовно перенесення часу проведення нового судового засідання на інший чітко визначений часу випадках, визначених законом.

Підставою для відкладення розгляду цивільної справи є обставини, які перешкоджають проведенню судового засідання, внаслідок чого виникає потреба провести його в інший час. Відповідно до ч. 1 ст. 191 ЦПК України суд може відкласти розгляд справи у випадках, встановлених окремими статтями ЦПК України, а також у разі неможливості розгляду справи у зв'язку з необхідністю заміни відведеного судді або залучення до участі в справі інших осіб. Це дало підстави стверджувати, що перелік підстав є вичерпним.

І хоча ч. 1 ст. 191 ЦПК України формулює повноваження щодо відкладення розгляду цивільної справи як дискреційне, тобто таке, що здійснюється судом за власним розсудом, виходячи з обставин справи, у ряді випадків суд зобов'язаний відкласти розгляд цивільної справи. Такими підставами є:

 • - неявка в судове засідання однієї із сторін або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі, про яких нема відомостей, що їм вручені судові повістки;
 • - перша неявка в судове засідання сторони або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі, оповіщених у встановленому порядку про час і місце судового розгляду, якщо вони повідомили про причини неявки, які судом визнано поважними;
 • - перша неявка без поважних причин належним чином повідомленого позивача в судове засідання або неповідомлення ним про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності;
 • - визнання судом необхідності, щоб сторона, яка подала заяву про розгляд справи за її відсутності, дала особисті пояснення (ч. 1 ст. 169 ЦПК України);
 • - зміна позивачем предмета або підстави позову, зміна (збільшення) розміру позовних вимог при заочному розгляді цивільної справи (ч. 3 ст. 224 ЦПК України);
 • - неможливість розгляду справи у зв'язку з необхідністю заміни відведеного судді (ч. 1 ст. 191 ЦПК України).

Підставами, які не тягнуть за собою відкладення розгляду цивільної справи, але можуть ними бути з урахуванням обставин справи, є:

 • - неявка представника без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, якщо сторона подала відповідне клопотанням (ч. 2 ст. 169 ЦПК України);
 • - неявка свідка, експерта, спеціаліста, перекладача (ч. 1 ст. 170 ЦПК України);
 • - неможливість розгляду справи у зв'язку з необхідністю залучення в справі інших осіб (ч. 1 ст. 191 ЦПК України).

Дискреційні повноваження суду щодо відкладення судового засідання у зв'язку з неприбуттям сторін та осіб, які беруть участь у справі, встановлено при проведенні попереднього судового засідання (ч. 8 ст. 130 ЦПК України), а також засідання у суді апеляційної інстанції (ч. 1 ст. 305 ЦПК України).

Розгляд справи відкладається до усунення обставин, які стали його підставою. У випадках неявки учасників цивільного процесу відкладення розгляду справи повинно відбуватися у межах строків розгляду справи, визначених ст. 157 ЦПК України.

Про оголошення перерви чи відкладення розгляду справи суд постановляє ухвалу, у якій судом вказується час продовження судового засідання або проведення нового засідання. Про час розгляду справи інформуються під розписку учасники цивільного процесу, а також присутні у судовому засіданні. Суд на прохання особи, яка бере участь у справі, вручає їй розписку безпосередньо в суді. Учасників цивільного процесу, які не з'явилися або яких суд залучає вперше до участі у справі, викликають у судове засідання на призначений день у загальному порядку.

На відміну від оголошення перерви при відкладенні розгляду цивільної справи, справа розглядається спочатку. Спеціальне правило встановлено щодо допиту свідків, які з'явилися у судове засідання, якщо розгляд справи відкладається. У такому випадку суд за загальним правилом повинен провести допит таких свідків і тільки у виняткових випадках вони можуть не допитуватися і викликатися знову (ч. 4 ст. 191 ЦПК України). У разі якщо склад суду не змінився і до участі у справі не було залучено інших осіб, суд має право надати учасникам цивільного процесу можливість підтвердити раніше надані пояснення без їх повторення, доповнити їх і поставити додаткові запитання.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы