Залишення заяви без розгляду

 

Залишення заяви без розгляду - це форма закінчення цивільного процесу у справі без ухвалення рішення, у зв'язку з наявністю чи виникненням обставин, які визначено законом, що не перешкоджає наступному зверненню до суду із вимогою між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав.

Підстави для залишення заяви без розгляду свідчать про недотримання позивачем процесуального порядку подання позову, а також поведінку сторін, яка свідчить або припускає їхнє небажання продовжувати цивільний процес у справі, зокрема внаслідок недобросовісної поведінки позивача. Перелік підстав для залишення заяви без розгляду є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає (ст. 207 ЦПК України).

Обставини, які вказують на порушення процесуального порядку пред'явлення позову до суду, існували на момент відкриття провадження, однак судом вони не були виявлені або їхня наявність встановлена вже після відкриття провадження. До них відноситься:

  • - подання заяви особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності;
  • - подання заяви від імені заінтересованої особи особою, яка не має повноважень на ведення справи;
  • - провадження у справі відкрито за заявою, поданою без додержання вимог, викладених у ст.ст. 119 і 120 ЦПК України, та не було сплачено судовий збір і позивач не усунув цих недоліків у встановлений судом строк.

До обставин, які вказують на небажання сторін продовжувати цивільний процес по справі відноситься:

  • - подання позивачем заяви про залишення позову без розгляду;
  • - укладення між сторонами договору про передачу спору на вирішення до третейського суду та надходження до суду до початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами заперечення відповідача проти вирішення спору в суді;
  • - відмова повнолітньої дієздатної фізичної особи від підтримання вимог, заявлених в її інтересах особою, які відповідно до закону мають право представляти чужі інтереси (ст. 45 ЦПК України).

Недобросовісна поведінка позивача є підставою для залишення заяви без розгляду цивільної справи у випадках: розгляду в іншому суді спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав; повторної неявки в судове засідання належним чином повідомленого позивача, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності;

- залишення позивачем судового засідання до закінчення розгляду, якщо він не подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Суд повинен роз'яснити сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, про наслідки вчинення зазначеної процесуальної дії. Залишення заяви без розгляду має бути належно вмотивовано в постановленій ухвалі суду. Особа, заяву якої залишено без розгляду, після усунення обставин, які стали підставою для залишення заяви без розгляду, має право звернутися до суду повторно у загальному порядку.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы