Рішення та ухвала суду касаційної інстанції

 

За результатами розгляду касаційної скарги суд касаційної інстанції ухвалює рішення або постановляє ухвали у відповідності до повноважень передбачених гл. 2 розділу 5 ЦПК України та в порядку, передбаченому ст. 19 і главою 7 розділу З ЦПК України.

Рішення та ухвали приймаються у нарадчій кімнаті, більшістю голосів суддів колегії, жоден із суддів не має права утримуватися від голосування та підписання рішення чи ухвали, суддя не згідний з рішенням може письмово викласти свою окрему думку.

Зміст рішення суду касаційної інстанції відповідно до ст. 346 ЦПК України має включати:

 • 1) час і місце його ухвалення;
 • 2) найменування суду, прізвища та ініціали головуючого та суддів;
 • 3) найменування справи та імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;
 • 4) короткий зміст заявлених вимог;
 • 5) посилання на рішення суду першої та апеляційної інстанцій, встановлені факти і визначені відповідно до них правовідносини;
 • 6) узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу;
 • 7) мотиви, на підставі яких, суд касаційної інстанції змінив або скасував рішення суду і ухвалив нове;
 • 8) чи були і ким порушені, невизнані або оспорені права, свободи чи інтереси, за захистом яких мало місце звернення до суду;
 • 9) назва, стаття, її частина, абзац, пункт, підпункт закону, на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону яким суд керувався;
 • 10) висновок суду про скасування або зміну рішення, задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково, вказівку щодо розподілу судових витрат, строку і порядку набрання рішенням законної сили.

Про прийняте рішення (ухвалу) суд касаційної інстанції у судовому засіданні оголошує особам, які беруть участь у справі (ст. 347 ЦПК України).

В ухвалі суду касаційної інстанції, відповідно до ст. 345 ЦПК України, зазначають:

 • 1) час і місце її постановлення;
 • 2) найменування суду, прізвища і ініціали головуючого і суддів;
 • 3) найменування справи та імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;
 • 4) короткий зміст заявлених вимог;
 • 5) посилання на рішення суду першої та апеляційної інстанцій;
 • 6) узагальнені доводи касаційної скарги;
 • 7) мотиви суду з посиланнями на закон, яким він керувався;
 • 8) наслідки розгляду справи касаційної скарги, які формулюються у регулятивній частині із зазначенням висновку касаційної інстанції, розподілу судових витрат, строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

У разі відхилення касаційної скарги в ухвалі зазначаються мотиви її відхилення.

У разі скасування судового рішення і направлення справи на новий розгляд, скасування ухвали, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і передання справи для продовження розгляду в ухвалі суду касаційної інстанції має бути зазначено, які порушення права були допущені судом першої або апеляційної інстанції.

Виходячи з положення ст. 350 ЦПК України, суд касаційної інстанції має право постановити окрему ухвалу та направити її відповідним особам і органам для вжиття ними необхідних заходів у порядку, встановленому ст. 211 ЦПК України, як щодо виявлених при розгляді справи причин та умов, що сприяли порушенню закону, так і щодо порушення норм права та помилок судів першої та апеляційної інстанції, зокрема тяганини, інших недоліків, що мали місце під час розгляду справи, але не фіксуються в рішенні суду касаційної інстанції.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы