Відкриття провадження за нововиявленими обставинами та розгляд таких заяв

 

Після надходження заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з ново виявленими обставинами, її передають судді, який визначається у порядку, встановленому ч.3 ст. 11-1 ЦПК України. Суддя, якому передана заява, протягом трьох днів після надходження її до суду, перевіряє чи відповідає вона вимогам ст. 364 ЦПК України. У разі невідповідності заяви зазначеним вимогам або якщо зі змісту заяви зазначеним вимогам, або якщо зі змісту заяви і доданих до неї документів неможливо встановити дату, коли заявник дізнався або повинен був дізнатися про відкриття або виявлення ново виявлених обставин, то суд постановляє ухвалу про залишення заяви без руху та надає заявникові строк для усунення недоліків (ст. 121 ЦПК України). У разі звернення особи, яка не брала участі у справі, із заявою про перегляд у зв'язку з ново виявленими обставинами рішення суду, що не набрало законної сили, суддя постановляє ухвалу про повернення заяви заявникові. А у разі, якщо подана заява про перегляд судового рішення, яке не є об'єктом перегляду у зв'язку з ново виявленими обставинами, суддя постановляє ухвалу про відмову у прийнятті заяви.

За наслідками перевірки заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами суддя постановляє ухвалу про відкриття провадження про перегляд або про відмову у відкритті провадження про перегляд. Ухвала про відкриття провадження про перегляд оскарженню не підлягає. Ухвала про відмову у відкритті провадження за нововиявленими обставинами підлягає оскарженню (п.17ч.1ст. 293 ЦПК України).

Відкривши провадження за нововиявленими обставинами, суддя надсилає особам, які беруть участь у справі, копії заяви про перегляд і призначає дату, час і місце судового засідання, про що повідомляє заявника та інших осіб, які беруть участь у справі.

Заява про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами розглядається у судовому засіданні. Розгляд заяви здійснюється судом за правилами, встановленими ЦПК України для провадження у суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд. Неявка у судове засідання осіб, які беруть участь у справі, не перешкоджає розгляду справи.

Виходячи із положення ч.2 ст. 365 ЦПК України суд, який переглядає заяву у зв'язку з нововиявленими обставинами, одночасно досліджує підстави для скасування рішення суду, які в свою чергу є підставами для ухвалення нового рішення і за наявності таких підстав скасовує судове рішення, що є об'єктом перегляду і прийняти нове судове рішення або залишити заяву про перегляд судового рішення за ново виявленими обставинами без задоволення.

Суди першої та апеляційної інстанції під час перегляду заяви та справи за нововиявленими обставинами досліджує докази, що підтверджують наявність нововиявленої обставини та роблять висновок про її наявність та вплив на юридичну кваліфікацію спірного матеріального правовідношення. Оцінка доказів та висновок про обставину викладається у новому рішенні. Якщо заяву про перегляд судового рішення, що набрала законної сили у зв'язку з ново виявленими обставинами подано до суду першої чи апеляційної інстанції після того, як суд касаційної інстанції відкрив касаційне провадження у справі, то суд до якого подана така заява, направляє її до суду касаційної інстанції для доручення до справи. І в залежності від наслідків перегляду касаційної скарги після повернення справи розглядає її. У разі провадження судом першої чи апеляційної інстанції заяви про перегляд судового рішення, що набрало законної сили, у зв'язку з нововиявленими обставинами і подання на те саме рішення касаційної скарги суддя-доповідач суду касаційної інстанції постановляє ухвалу про відкладення розгляду касаційної скарги до вирішення відповідним судом вказаної заяви. У разі відхилення такої заяви касаційна скарга розглядається на загальних підставах, а при її задоволенні касаційне провадження закривається.

Суд касаційної інстанції може переглянути судове рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами лише тоді, коли цей перегляд не пов'язаний із дослідженням доказів, на підставі яких суд встановлює наявність нововиявлених обставин. З набранням законної сили новим судовим рішенням, ухваленим за результатами перегляду судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, втрачають законну силу судові рішення інших судів у цій справі. Рішення, ухвала чи судовий наказ, прийняті за результатами нового розгляду справи після скасування судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, можуть бути переглянуті в апеляційному та (або) касаційному порядку на загальних підставах.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы