Визначення підсудності за законом

 

Спочатку розглянемо яким чином визначається підсудність за законом.

Так, стаття 414 ЦПК України встановлює, що на підсудність судам України цивільних справ за спорами, у яких беруть участь іноземні фізичні або юридичні особи, або хоча б одна зі сторін проживає за кордоном, поширюються закони України, за якими застосовуються правила загальної територіальної, альтернативної, виключної та договірної підсудності.

Підсудність судам України справ з іноземним елементом визначається на момент відкриття провадження у справі, незважаючи на те, що в ході провадження у справі підстави для такої підсудності відпали або змінилися, крім випадків, передбачених у законі.

Загальним правилом є - позови до фізичної особи подаються до суду за місцем її проживання. Позови до юридичних осіб подаються до суду за їхнім місцезнаходженням (ст. 109 ЦПК). Кодекс також встановлює випадки альтернативної підсудності (підсудність справ за вибором позивача). Так, позови, що виникають з договорів, у яких зазначено місце виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці, можуть подаватися також за місцем виконання цих договорів, (ст. 110 ЦПК).

Проте, вирішуючи питання про підсудність цивільних справ з іноземним елементом, слід враховувати не тільки норми внутрішньодержавного права, а й колізійні, які містяться в конвенціях і двосторонніх договорах України та інших держав про правову допомогу. Наприклад, за загальним правилом внутрішньої територіальної підсудності, позов подається за місцем постійного проживання (місцезнаходження) боржника. Якщо така особа не має в Україні місця проживання, то позов може бути подано за місцем знаходження його майна тощо.

Проте, за угодою сторін, одна з яких є іноземним елементом, конкретна цивільна справа, підсудна національному сулу, може бути віднесена до юрисдикції іноземної держави чи, навпаки, справа, підсудна іноземному сулу, може бути в силу угоди сторін віднесена до юрисдикції місцевого суду Тобто, законодавство України, як і більшості країн, допускає договірну підсудність, у тому числі й у справах з іноземним елементом.

Угоди сторін, якими визначається підсудність, про вибір компетентного суду, називають угодами. Так, сторони мають право письмово визначити територіальну підсудність справи, крім справ, для яких встановлена виняткова підсудність (ст. 112 ЦПК). Прерогаційною є угода, згідно з якою непідсудний за загальними нормами визначення компетенції цього суду спір стає йому підсудним. Дерогаційною називається угода, згідно з якою спір, який піддягає вирішенню певним судом, на підставі загальних правил вилучається зі сфери його юрисдикції та передається до іншого суду. Необхідно враховувати, що угода сторін про підсудність спору не може змінювати виняткову підсудність.

Іноземні особи оплачують позовну заяву судовим збором і несуть інші судові витрати нарівні з громадянами України.

Законодавством України також вирішена підсудність справ про спори між громадянами України, якщо обидві сторони проживають за її межами. Так, підсудність справи про спір між громадянами України, якщо обидві сторони проживають за її межами, за клопотанням позивача визначається ухвалою судді Верховного Суду України. У такому самому порядку визначається підсудність справи про розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства, які проживають за межами України (ст. 111 ЦПК).

Стаття 113 ЦПК визначає підсудність кількох вимог, пов'язаних між собою. Позови до кількох відповідачів, які проживають або знаходяться в різних місцях, подаються за місцем проживання або місцезнаходженням одного з відповідачів на вибір позивача. Зустрічний позов незалежно від його підсудності подається до суду за місцем розгляду первісного позову. Стаття 114 ЦПК перераховує випадки, коли вибір підсудності сторонами не може бути здійснений, тобто виняткової підсудності:

  • 1. Позови, що виникають з приводу нерухомого майна, подаються за місцезнаходженням майна або основної його частини.
  • 2. Позови про виключення майна з опису подаються за місцезнаходженням цього майна або основної його частини.
  • 3. Позови кредиторів спадкодавця, що подаються до прийняття спадщини спадкоємцями, подаються за місцезнаходженням спадкового майна або основної його частини.
  • 4. Позови до перевізників, що виникають з договорів перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти, подаються за місцезнаходженням перевізника.

Суди України компетентні вирішувати справи про розірвання шлюбів її громадян з іноземними громадянами, а також шлюбів іноземних громадян між собою в Україні. Громадянин України, що проживає за її межами, має право розірвати шлюб з одним з подружжя, який проживає за межами України, незалежно від його громадянства, в судах України.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы