Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку

 

Законом України "Про психіатричну допомогу" від 22 лютого 2000 р. визначено, що психіатрична допомога - це комплекс спеціальних заходів, спрямованих на обстеження стану психічного здоров'я осіб, профілактику, діагностику психічних розладів, лікування, нагляд, догляд і медико-соціальну реабілітацію осіб, які страждають на психічні розлади. Згідно з положеннями цього Закону особі може бути надана психіатрична допомога у примусовому порядку лише за рішенням суду. Особливості процесуального порядку розгляду цієї категорії справ встановлені статтями 279-282 ЦПК.

Правом на звернення до суду із заявою про проведення психіатричного огляду особи у примусовому порядку чи про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги та її продовження в примусовому порядку наділений лікар-психіатр. Відповідна заява подається до суду за місцем проживання такої особи. Заява про госпіталізацію особи до психіатричного закладу у примусовому порядку та заява про продовження такої госпіталізації може подаватися представником психіатричного закладу до суду за місцезнаходженням зазначеного закладу.

Із заявою до суду про припинення надання амбулаторної психіатричної допомоги може звернутися сама особа, якій за рішенням суду надається така допомога, або її законний представник. Заява в такому випадку подається за місце проживанням особи. У разі подання заяви про припинення госпіталізації - до суду за місцезнаходженням психіатричного закладу (ст. 279 ЦПК).

У всіх перелічених заявах мають бути зазначені конкретний вид психіатричної допомоги, передбачений законом, та підстави її надання. До заяви про психіатричний огляд або надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку додається висновок лікаря-психіатра, а про продовження примусово амбулаторної психіатричної допомоги, про примусову госпіталізацію, її продовження - висновок комісії лікарів-психіатрів та інші відповідні матеріали. У заяві, яку подає фізична особа або її законний представник, про припинення амбулаторної психіатричної допомоги чи госпіталізації до психіатричного закладу у примусовому порядку, мають бути викладені обставини і докази, на яких ґрунтуються ці вимоги. Така заява може бути подана через три місяці з дня ухвалення рішення суду про надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку або її продовження, госпіталізацію у примусовому порядку, її продовження. У випадках, коли відповідно до закону госпіталізація у примусовому порядку відбулася за рішенням лікаря-психіатра і визнана доцільною комісією лікарів-психіатрів, психіатричний заклад, в якому перебуває особа, направляє до суду заяву про її госпіталізацію у примусовому порядку протягом 24 годин (ст. 280 ЦПК).

Згідно із ст. 281 ЦПК справа про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку розглядається судом у такі строки з дня надходження заяви до суду: про госпіталізацію особи до психіатричного закладу - протягом 24 годин; про психіатричний огляд - протягом трьох днів; про надання амбулаторної психіатричної допомоги, її продовження та продовження госпіталізації - протягом десяти днів.

Зазначені справи розглядаються судом у присутності особи, щодо якої вирішується питання про надання їй психіатричної допомоги у примусовому порядку, за обов'язкової участі прокурора, лікаря-психіатра, представника психіатричного закладу, який подав заяву, та законного представника особи, щодо якої розглядаються питання, пов'язані з наданням психіатричної допомоги.

За наслідками розгляду справи, залежно від встановлених обставин, суд ухвалює рішення про задоволення заяви або про відмову в її задоволенні. Рішення про задоволення заяви лікаря-психіатра, представника психіатричного закладу є підставою для надання відповідної психіатричної допомоги у примусовому порядку. Рішення про відмову в задоволенні заяви про продовження амбулаторної психіатричної допомоги, продовження госпіталізації, а також рішення про задоволення заяви фізичної особи чи її законного представника є підставою для припинення надання зазначеної примусової психіатричної допомоги (ст. 282 ЦПК).

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы