Особи, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення цивільного процесу

 

Особи, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення процесу перебувають у трудових відносинах з органом судової влади і здійснюють свої процесуальні функції в силу виконання службових повноважень.

Секретар судового засідання - це обов'язковий учасник цивільного процесу, який здійснює організаційно-технічне забезпечення процесу розгляду та вирішення цивільної справи.

На секретаря судового засідання покладаються обов'язки:

 • 1) здійснювати судові виклики і повідомлення;
 • 2) перевіряти наявність та з'ясовувати причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і доповідати про це головуючому;
 • 3) забезпечувати фіксування судового засідання технічними засобами;
 • 4) вести журнал судового засідання;
 • 5) оформлювати матеріали справи;
 • 6) виконувати інші доручення головуючого, що стосуються розгляду справи.

Секретар судового засідання має право уточнювати суть процесуальної дії з метою її правильного відображення в журналі судового засідання (ст. 48 ЦПК України).

Вимоги до особи, яка може обіймати посаду секретаря судового засідання, та його посадові обов'язки містяться в Типовій посадовій інструкції секретаря судового засідання місцевого загального суду, затвердженій наказом Державної судової адміністрації України від 20 липня 2005 р. № 862.

Відповідно до Інструкції секретарем судового засідання може бути особа, яка має юридичну освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста, без вимог щодо стажу роботи. На цю посаду особа призначається та звільняється з роботи наказом голови відповідного суду.

Секретар судового засідання є посадовою особою апарату суду і на нього поширюється дія Закону України "Про державну службу" від 17 листопада 2011 р.

При оформленні окремих процесуальних документів і роботі з ними у цивільному судочинстві секретар судового засідання повинен дотримуватися Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 27 червня 2006 р. № 68 .

Судовим розпорядник- це учасник цивільного процесу, який здійснює організаційно-технічне забезпечення підготовки та проведення судового засідання в цивільній справі.

На відміну від секретаря судового засідання, діяльність якого спрямована на вирішення питань процесуального характеру (фіксація ходу розгляду та вирішення справи, забезпечення поінформованості учасників процесу про час і місце судового засідання тощо), судовий розпорядник вирішує питання, які стосуються організації та проведення конкретного судового засідання, що, як правило, не регулюється процесуальним законодавством.

Відповідно до ст. 49 ЦПК України судовий розпорядник зобов'язаний:

 • 1) забезпечити належний стан залу судового засідання і запрошувати до нього учасників цивільного процесу;
 • 2) з урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під час судового засідання визначати можливу кількість осіб, які можуть бути присутні у залі судового засідання;
 • 3) оголошувати про вхід і вихід суду та пропонувати всім присутнім встати;
 • 4) слідкувати за додержанням порядку особами, присутніми у залі судового засідання;
 • 5) виконувати розпорядження головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта;
 • 6) під час судового засідання приймати від учасників цивільного процесу документи та інші матеріали і передавати їх суду;
 • 7) запрошувати до залу судового засідання свідків та виконувати вказівки головуючого щодо приведення їх до присяги;
 • 8) виконувати інші доручення головуючого, пов'язані зі створенням умов, необхідних для розгляду справи.

Вимоги судового розпорядника, пов'язані з виконанням зазначених обов'язків, є обов'язковими для учасників цивільного процесу.

Скарги на дії чи бездіяльність судового розпорядника розглядаються судом у цьому самому процесі.

Помічник судді- це учасник цивільного процесу, який здійснює організаційно-технічне забезпечення процесу розгляду та вирішення цивільної справи.

Відповідно до Типової посадової інструкції помічника судді місцевого загального суду, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20 липня 2005 р. № 86і, помічник судді виконує великий обсяг роботи, пов'язаної з організацією здійснення цивільного судочинства. Він сприяє якнайкращому здійсненню цивільного судочинства через виконання покладених на нього посадовою інструкцією обов'язків.

Помічником судді може бути особа, яка має повну вищу юридичну освіту та стаж роботи на державній службі в судових органах України не менше двох років або загальний стаж роботи за фахом не менше трьох років.

Помічник судді є посадовою особою апарату суду і на нього поширюється дія Закону України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 р.

Особа призначається на посаду помічника суду, а також звільняється з роботи наказом голови відповідного суду. Основними обов'язками помічника судді є:

 • 1) вивчення матеріалів справи і здійснення підбору законодавства та матеріалів судової практики, необхідних для її розгляду;
 • 2) підготовлення за дорученням судді проектів запитів, листів, іншої документації, пов'язаної з розглядом справи;
 • 3) здійснення за наказом голови суду приймання позовних заяв, скарг та заяв від осіб, які звертаються до суду, безпосередньо під час прийому громадян відповідно до затвердженого графіка;
 • 4) контролювання надходження та приєднання до судової справи відповідних матеріалів;
 • 5) контролювання своєчасності повідомлення про судові засідання осіб, які беруть участь у справі тощо .
Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы