Судовий збір

 

Судовий збір - збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів і включається до складу судових витрат.

Судовий збір виконує кілька функцій:

 • - компенсаційну. Судовий збір частково компенсує державні витрати на утримання судів. Однак фінансування судів не залежить від розміру зібраного судового збору;
 • - дисциплінуючу. Судовий збір певною мірою перешкоджає заявленню необгрунтованих позовів та клопотань, оскільки у разі відмови у позові ці витрати позивачу не компенсуються і, окрім того, йому доведеться відшкодувати витрати, яких зазнав відповідач;
 • - стимулюючу (превентивну). Відносно високі ставки судового збору (наприклад, у справах про відшкодування моральної шкоди, у позовах майнового характеру), які у разі позитивного судового рішення доведеться компенсувати, мають на меті стимулювати відповідача в добровільному, позасудовому порядку відновити порушені права потенційного позивача .

Об'єктом справляння судового збору в судах виступають цивільні процесуальні документи, перелік яких визначений в нормативному порядку:

 • - за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством;
 • - за подання до суду апеляційної і касаційної скарг на судові рішення, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, заяви про скасування рішення третейського суду, заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду та заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України;
 • - за видачу судами документів.

У випадках, встановлених Законом, судовий збір не справляється. Він не справляється за подання:

 • 1) заяви про перегляд Верховним Судом України судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;
 • 2) заяви про скасування судового наказу;
 • 3) заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення;
 • 4) заяви про поворот виконання судового рішення;
 • 5) заяви про винесення додаткового судового рішення;
 • 6) заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку безвісно відсутньою або недієздатною, або з особою, засудженою до позбавлення волі на строк не менш як три роки;
 • 7) заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;
 • 8) заяви про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • 9) заяви про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
 • 10) заяви про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
 • 11) заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
 • 12) заяви про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
 • 13) позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду;
 • 14) заяви про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб у разі, якщо представництво їх інтересів у суді відповідно до закону або міжнародного договору, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, здійснюють Міністерство юстиції України та/або органи опіки та піклування або служби у справах дітей (ст. 2 Закону).

Суб'єктами справляння судового збору є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до суду.

Розміри ставок судового збору визначаються у відсотковому відношенні до ціни позову або фіксованому розміру частин мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, що встановлюється законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду. Розміри ставок судового збору складають за подання:

 • 1) позовної заяви майнового характеру - 1 % ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати
 • 2) позовної заяви немайнового характеру - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати
 • 3) позовної заяви про розірвання шлюбу - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати
 • 4) позовної заяви про поділ майна при розірванні шлюбу - 1 % ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати
 • 5) заяви про видачу судового наказу - 50 % ставки, що визначається з оспорюваної суми у разі звернення до суду з позовом у порядку позовного провадження
 • 6) позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме: позовної заяви немайнового характеру- 0,2 розміру мінімальної заробітної плати; позовної заяви про відшкодування моральної шкоди і визначається з урахуванням ціни позову,
 • 7) заяви про перегляд заочного рішення- 0,1 розміру мінімальної заробітної плати
 • 8) апеляційні скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду - 50 % ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру- 50 % ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 • 9) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду - 70 % ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 70 % ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 • 10) заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами- 50 % ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 50 % ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 • 11) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України - 70 % ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 70 % ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 • 12) апеляційні скарги на судовий наказ- 50 % ставки, що підлягає сплаті за подання заяви про видачу судового наказу в наказному провадженні
 • 13) заяви про забезпечення доказів - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати
 • 14) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду, заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати
 • 15) заяви про скасування рішення третейського суду- 0,5 розміру мінімальної заробітної плати
 • 16) заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду- 0,2 розміру мінімальної заробітної плати
 • 17) заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати.

У справах, які підлягають розгляду у порядку цивільного судочинства, судовий збір сплачується до подання позовної заяви, заяви і скарги та до повторної видачі копії судового рішення чи іншої постанови за місцем виконання таких процесуальних дій. За подання позовів, ціна яких визначається в іноземній валюті, судовий збір сплачується у гривнях з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день сплати.

Сплачений судовий збір відповідно до ст. 7 Закону підлягає поверненню частково або повністю у наступних випадках:

 • - зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;
 • - повернення заяви або скарги;
 • - відмови у відкритті провадження у справі;
 • - залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв'язку з повторним неприбуттям позивача або за його клопотанням);
 • - закриття провадження у справі.

Коли позивач оплатив судовий збір у більшому розмірі або коли зменшив розмір позовних вимог, він може звернутися із заявою про повернення надлишку сплаченої суми, в інших випадках судовий збір за заявою заінтересованої особи буде повертатися повністю.

Сплачений судовий збір повертається за ухвалою судді чи суду фінансовим органом того району чи міста, до бюджету якого воно надійшло, на заяву платника судового збору, подану ним протягом року з дня зарахування збору до бюджету.

На забезпечення більш повного доступу громадян і юридичних осіб до правосуддя і судового захисту їх майнових і особистих немайнових прав та реалізації положень принципу публічності в цивільному судочинстві чинним законодавством, поряд з іншими гарантіями, встановлені пільги щодо сплати судового збору окремими категоріями осіб(ст. 5 Закону)

Також ст. 82 ЦПК України передбачено, що суд може, враховуючи майновий стан сторони, за своєю ухвалою відстрочити або розстрочити, зменшити розмір або звільнити від сплати судових витрат.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы