Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві. Скасування судового наказу

 

Якщо протягом трьох днів після встановленого законом десятиденного терміну з дня отримання судового наказу за наявності даних про отримання боржником копії наказу боржник не подав до суду заяву про його скасування судовий наказ набирає законної сили і суд видає його стягувачеві для пред'явлення до виконання.

Останній має право пред'явити його до виконання за загальними правилами виконавчого провадження в межах одного року. На прохання стягувача судовий наказ може бути спрямований безпосередньо суддею для виконання до Державної виконавчої служби.

Закон передбачає можливість оскарження судового наказу в апеляційному порядку, але тільки після того, якщо боржником була подана заява про скасування судового наказу і суд за результатами ЇЇ розгляду залишив таку заяву без задоволення або змінив судовий наказ. В цьому випадку судовий наказ або змінений судовий наказ набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження або, якщо він був оскаржений в апеляційному порядку - після розгляду справи апеляційним судом.

При цьому скасування відбувається за загальними правилами у судовому засіданні, куди запрошуються стягувач і боржник.

Копія ухвали про прийняття заяви про скасування судового наказу до розгляду не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається стягувачу та боржнику. Разом з копією ухвали стягувану та боржнику надсилається повідомлення про час і місце розгляду заяви про скасування судового наказу, а стягувачу надсилається також копія такої заяви та доданих до неї документів.

Заява про скасування судового наказу розглядається судом протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про прийняття такої заяви до розгляду у відкритому судовому засіданні. Неявка осіб, належним чином повідомлених про час і місце розгляду заяви про скасування судового наказу, не перешкоджає розгляду такої заяви.

Головуючий відкриває судове засідання і з'ясовує, хто із викликаних осіб з'явився, встановлює їх особу, перевіряє повноваження представників, після чого повідомляє зміст заяви про скасування судового наказу і з'ясовує думку осіб, які беруть участь у розгляді такої заяви.

За результатами розгляду заяви про скасування судового наказу суд має право:

  • 1) залишити заяву про скасування судового наказу без задоволення;
  • 2) скасувати судовий наказ та роз'яснити, що заявлені стягувачем вимоги можуть бути розглянуті у позовному провадженні з додержанням загальних правил щодо пред'явлення позову;
  • 3) змінити судовий наказ.

Про залишення заяви про скасування судового наказу без задоволення та про скасування судового наказу суд постановляє ухвалу, а в разі зміни судового наказу видає судовий наказ.

Судовий наказ або змінений судовий наказ можуть бути оскаржені в загальному порядку в апеляційному суді.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы