Забезпечення позову

 

У стадії підготовки справи до судового розгляду, суддя, на прохання осіб, які беруть участь у справі, чи за власною ініціативою може вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову- це вжиття судом, в провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача, які гарантують за його позовом про присудження реальне виконання позитивно прийнятого рішення.

Інститут забезпечення позову врегульований ст. ст. 151-155 ЦПК України і спрямований проти несумлінних дій відповідача, який може сховати майно, продати або знищити його. При цьому, суддя застосовує способи забезпечення позову, зазначені в законі (ст. 152 ЦПК).

  • 1) накладенням арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб;
  • 2) забороною вчиняти певні дії;
  • 3) встановленням обов'язку вчинити певні дії;
  • 4) забороною іншим особам здійснювати платежі або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов'язання;
  • 5) зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту;
  • 6) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку;
  • 7) передачею речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам. У разі необхідності судом можуть бути застосовані інші види забезпечення позову. Суд може застосувати кілька видів забезпечення позову.

На забезпечення позову судом чи суддею приймається ухвала, яка виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень. Прийняте судом забезпечення позову може бути змінено або скасовано (ст. 154 ЦПК). На заяву сторони, з врахуванням думки другої, суд або суддя має право допустити заміну одного способу іншим, а також допустити декілька забезпечень з тим, щоб загальна їх сума не перевищувала позовної. При забезпеченні позову, що має грошову оцінку, відповідач може з дозволу суду або судді замість допущеного забезпечення внести в депозит позовну суму.

Ухвала про забезпечення позову може бути скасована судом, який її постановив, після розгляду заяви в судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Якщо в позові буде відмовлено, вжиті судом заходи по забезпеченню позову зберігаються до набрання рішенням законної сили. Але суд може одночасно з ухваленням рішення або після цього постановити ухвалу про скасування забезпечення позову.

На ухвалу суду з питань забезпечення позову, а також на ухвалу про скасування заходів забезпечення позову може бути подано апеляційну скаргу.

Відповідно до ст. 155 ЦПК України у разі скасування заходів забезпечення позову, набрання законної сили рішенням про відмову у задоволенні позову чи ухвалою про закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду особа, щодо якої вжито заходи забезпечення позову, має право на відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы