Способи і порядок перегляду заочного рішення. Повноваження суду.

 

Згідно ст. 228 ЦПК України відповідач протягом десяти днів з дня отримання копії заочного рішення може подати до суду, який його виніс, заяву про перегляд заочного рішення.

Закон встановлює вимоги до форми і змісту такої заяви (ст. 229 ЦПК). Заява про перегляд заочного рішення повинна бути подана у письмовій формі. В ній повинно бути зазначено:

  • - найменування суду, який ухвалив заочне рішення. Зазначена вимога необхідна для того, щоб з'ясувати, чи правомочний даний суд переглядати справу;
  • - ім'я (найменування) відповідача або його представника, які подають заяву, їх місце проживання чи місцезнаходження, номер засобів зв'язку. Визначення сторони необхідно для вирішення питання про те, чи володіє вона правом на подачу такої заяви. Відповідно до закону таким правом володіє тільки відповідач;
  • - обставини, що свідчать про поважність причин неявки в судове засідання і неповідомлення їх суду, і докази про це.
  • - посилання на докази, якими відповідач обґрунтовує свої заперечення проти вимог позивача. Це обумовлюється тим, що згідно ст. 232 ЦПК України заочне рішення піддягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з'явився в судове засідання та не повідомив про причини неявки з поважних причин, і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи;
  • - клопотання про перегляд заочного рішення. Воно повинно містити в собі вимогу про скасування заочного рішення і поновлення розгляду справи по суті.
  • - перелік доданих до заяви матеріалів.

Заява про перегляд заочного рішення підписується особою, яка її подає чи уповноваженим нею представником. В цьому випадку до заяви про перегляд заочного рішення, поданої представником відповідача, додається довіреність або інший документ, який підтверджує його повноваження.

До заяви про перегляд заочного рішення додаються її копії за кількістю осіб, які беруть участь у справі, та копії всіх доданих до неї матеріалів. Дана вимога обумовлена, головним чином, дотриманням принципу рівноправності сторін, відповідно до якого сторони мають рівні права для відстоювання своїх інтересів.

За подання заяви про перегляд заочного рішення судовий збір сплачується в розмірі 0,1 мінімальної заробітної плати .

За правилами ст. 121 ЦПК України неналежно оформлена заява про перегляд заочного рішення залишається судом без руху і відповідачу надається строк для усунення недоліків. У разі, якщо відповідач у встановлений строк виправить визначені судом недоліки, заява про перегляд заочного рішення вважається поданою в день первісного її подання до суду. Інакше заява вважається неподаною і повертається заявнику, про що постановляється відповідна ухвала

Заява, що відповідає вимогам закону, приймається суддею до розгляду. Після прийняття належно оформленої заяви про перегляд заочного рішення, суд невідкладно надсилає її копію та копії доданих до неї матеріалів іншим особам, які беруть участь у справі. Одночасно суд повідомляє особам, які беруть участь у справі, про час і місце розгляду заяви.

Ця вимога обов'язкова, тому що особи, які беруть участь у справі, повинні мати можливість здійснення своїх процесуальних прав, і, зокрема, подати свої заперечення проти доводів заявника.

Заява про перегляд заочного рішення повинна бути розглянута в судовому засіданні протягом п'ятнадцяти днів з дня її надходження (ст. 230 ЦПК). Даний строк є процесуальним, отже, обчислюється не з моменту надходження заяви, а з наступного дня.

Неявка осіб, належним чином повідомлених про час і місце засідання, не перешкоджає розгляду заяви. Однак, якщо в справі немає відомостей про повідомлення відповідача про час і місце засідання або причини неявки будуть визнані судом поважними, розгляд заяви повинен бути відкладений.

Головуючий відкриває судове засідання і з'ясовує, хто з осіб, які беруть участь у справі, з'явився, встановлює їх особу, перевіряє повноваження представників, після чого повідомляє зміст заяви і з'ясовує думку сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, щодо вимог про перегляд заочного рішення.

В той же час, закон чітко не регламентує права й обов'язки осіб, які беруть участь у справі, і з'явилися за викликом суду. Безперечно, що вони мають право давати пояснення і заявляти клопотання з приводу поданих відповідачем доказів.

Ст. 231 ЦПК України встановлює вичерпні повноваження суду при розгляді заяви про перегляд заочного рішення.

Розглянувши заяву про перегляд заочного рішення, суд може своєю ухвалою:

  • 1) залишити заяву без задоволення;
  • 2) скасувати заочне рішення і призначити справу до розгляду в загальному порядку.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому ЦПК. У цьому разі строк, протягом якого розглядалася заява, не включається до строку на апеляційне оскарження рішення.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы