"Пам'ятi тридцяти" Павло Тичина

 

Вiрш П. Тичини Пам’ятi тридцяти уславлює подвиг студентiв та учнiв, якi прийняли бiй пiд Крутами й полягли за незалежнiсть своєï батькiвщини. Це — цвiт украïнськоï нацiï, щирi патрiоти, якi дiлом довели свою вiдданiсть рiдному краєвi: Трагедiя довгий час замовчувалася, й тiльки вiрш поета нагадав про цей подвиг, збудив совiсть i свiдомiсть украïнцiв.

“Пам’ятi тридцяти” вірш

На Аскольдовiй могилi
Поховали ïх —
Тридцять мучнiв украïнцiв.
Славних, молодих…

На Аскольдовiй могилi
Украïнський цвiт! —
По кривавiй по дорозi
Нам iти у свiт.

На кого посмiла знятись
Зрадника рука? —
Квiтне сонце, грає вiтер
I Днiпро-рiка…

На кого завзявся Каïн?
Боже, покарай! —
Понад все вони любили
Свiй коханий край.

Вмерли в Новiм Заповiтi
З славою святих. —
На Аскольдовiй могилi
Поховали ïх.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы