Архаїзми, історизми, екзотизми у мові роману

 
У романі «Айвенго» історичний колорит створюється за допомогою лексичних засобів увиразнення мовлення. До них належать: архаїзми, історизми, екзотизми, варваризми.

Архаїзми, історизми, екзотизми у мові роману

Архаїзми – застарілі слова, словосполучення, граматичні чи синтаксичні форми,які вийшли із широкого вжитку й перейшли до так званого пасивного запасу лексики. До них належать слова, що називають предмети й поняття, які самі по собі не є застарілими, але для їх позначення користуються іншими словами. Наприкад:
 • друїди (архаїзм) жерці, що заселяли Англію до англосаксонського завоювання;
 • кольчуга (архаїзм);
 • рицар-храмовник (архаїзм)
 • фотель (архаїзм) крісло
 • скрепиці (архаїзм) дерев’яні кайдани
Історизми – слова, застарілі через те, що вийшли з ужитку предмети або явища, які вони позначають. Наприклад:
 • мантія (історизм);
 • дворецький (історизм);
 • трубадур (історизм);
Екзотизми – слова, що передають назви реалій із життя інших народів і не мають точних відповідників у мові, до якої вони потрапили. В художній літературі використовуються з метою створення незвичайної, екзотичної атмосфери,що посилює емоційне враження, а також для передавання етнографічних особливостей тієї місцевості, про яку розповідається у творі.
Наприклад:
 • тюрбан (екзотизм);
 • фавн (екзотизм) у давньоримській міфології – бог полів і лісів;
 • гурії (екзотизм) у мусульманській міфології – надзвичайно вродливі, юні дівчини, що живуть в раю і розважають праведників;
 • плюмаж (екзотизм) оздоба з пір’я на головному уборі;
Варваризми – слова іншомовного походження, які вживаються поряд із своїми відповідниками у тій чи іншій мові, але остаточно не засвоюються нею. В тексті художнього твору варваризми передаються або мовою запозичення, або національною мовою.
 • deschichado (варваризм) “Позбавлений спадку”.


Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы