Войти
Закрыть

Географія 11 клас Гільберг, Савчук, Совенко (рівень стандарту)

11 Клас

 

Вступ

§ 1. Головні завдання географії в сучасному світі

Розділ І. Топографія та картографія

Тема 1. Топографія

§ 2. Топографічна карта: проекція, розграфлення, географічні та прямокутні координати

§ 3. Читання топографічних карт і вимірювання на них

§ 4. Мета картографування міст

Тема 2. Картографія

§ 5. Карта та її елементи

§ 6. Сучасні картографічні джерела та технології створення геозображень. Наукове і практичне застосування карт

Розділ ІІ. Загальні закономірності географічної оболонки Землі

Тема 1. Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети

§ 7. Які рухи здійснює планета Земля

Тема 2. Географічна оболонка Землі

§ 8. Закономірності географічної оболонки

Тема 3. Геологічне середовище людства

§ 9. Геологічне середовище та екологічні властивості літосфери

§ 10. Зв'язок між рельєфом і тектонічними структурами

§ 11. Ресурсні властивості літосфери

Тема 4. Атмосфера та системи Землі

§ 12. Сонячно-Земні взаємодії

§ 13. Процеси, що відбуваються у тропосфері

§ 14. Ресурсна роль атмосфери

Тема 5. Гідросфера та системи Землі

§ 15. Вода та її роль на Землі

§ 16. Значення вод суходолу для життя та діяльності людини

Тема 6. Біосфера та системи Землі

§ 17. Поширення живих організмів у біосфері

§ 18. Значення ґрунтів у природі й життєдіяльності людей

Розділ ІІІ. Загальні суспільно-географічні закономірності світу

Тема 1. Географічний простір

§ 19. Світосистема «суспільство — природа»

Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі

§ 20. Населення світу

§ 21. Міграційна політика країн світу як складова демографічної політики

Тема 3. Глобальна економіка

§ 22. Світові економічні зв'язки

§ 23. Міжнародний ринок товарів

§ 24. Сучасні глобальні ланцюги доданої вартості

§ 25. Інфраструктурний каркас глобальної економіки

Тема 4. Політична географія та геополітика

§ 26. Основні поняття політичної географії

Розділ ІV. Суспільна географія України

Тема 1. Українська держава

§ 27. Україна: територія, політико-географічне положення, устрій

Тема 2. Населення України

§ 28. Особливості населення України

Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці

§ 29. Сучасна економіка України

§ 30. Види промислового виробництва експортного спрямування

§ 31. Провідні види сучасної промисловості України

§ 32. Провідні види економічної діяльності третинного сектору України

§ 33. Міжнародний капітал в Україні

§ 34. Основні цілі стратегії сталого розвитку у світі та в Україні

Академія нестандартних рішень

 


Завантажити підручник з Географії 11 клас Гільберг, Савчук, Совенко (рівень стандарту)

 

 

11-klas-geografija-gilberg-2019.pdf [7,66 Mb] (cкачиваний: 0)

 

 

ДОРОГІ ДРУЗІ!

У цьому навчальному році ви вивчатимете курс «Географічний простір Землі». Він пов'язаний не тільки з попередніми курсами географії, а й є узагальнювальним, а також інтегрує знання, здобуті на заняттях з астрономії, фізики, економіки, історії, інформатики, біології тощо.

Підручник починається зі вступу. Основна частина підручника складається із чотирьох розділів: «Топографія та картографія», «Загальні закономірності географічної оболонки Землі», «Загальні суспільно-географічні закономірності світу», «Суспільна географія України».

Підручник має практичне спрямування. Різноманітні рубрики й завдання передбачають розгляд найскладніших тем курсу за допомогою виконання практичних робіт, досліджень, проведення дискусій, обговорень, розроблення власних проектів, а також самостійної роботи з літературою, інтернет-ресурсами, економічними, політичними та фізичними картами, обробки й аналізу статистичних і картографічних матеріалів.

Коли будете працювати з підручником, вам траплятимуться такі рубрики:

Цілісний світ — інформація про політичну, економічну, культурну, науково-освітню взаємодію країн, їхню єдність у розв'язуванні глобальних проблем, впровадження ідей сталого розвитку.

Відкриваємо Україну — рубрика, яка розширить пізнання нашої країни й дасть змогу зіставляти її досягнення в економічній і господарській діяльності зі світовими тенденціями.

Унікальний досвід — досягнення у впровадженні інноваційної економічної діяльності, інформація про нові господарські об'єкти та їхнє значення в розвитку країн.

Дізнайтеся більше — інформація, яка має пізнавальне й виховне значення.

Запам'ятайте: стисло про головне — узагальнена інформація після кожного параграфа, що відображає основний зміст і головну ідею теми уроку. Сприятиме повторенню й запам'ятовуванню вивченого матеріалу.

Після кожного параграфа вміщено блок перевірочних запитань і завдань. Він має рубрики: «Знаю і вмію обґрунтувати», «Працюю з картою», «Шукаю в Інтернеті», «Генерую ідеї», містить прості й складніші запитання, творчі завдання. Подано алгоритми виконання практичних робіт, тематику досліджень. Ці матеріали знадобляться вам для виконання практичних робіт, досліджень, реалізації проектів, формування висновків, доведення власної точки зору під час дискусій тощо.

Така структура підручника допоможе реалізувати на уроці компетентнісний і діяльнісний підходи до навчання, а також зробить навчання цікавим, ефективним і корисним.

Висловлюємо надію на те, що підручник вам сподобається, стане вашим помічником під час вивчення географії й дасть можливість підготуватися до ЗНО.

Успіхів вам!


 

скачать dle 11.0фильмы бесплатно
 

Коментарі (0)

Додавання коментаря

  • оновити, якщо не видно коду